Головна Спрощенний режим Опис
Авторизація
Прізвище
Пароль
 

Бази даних


Електронний каталог- результати пошуку

Вид пошуку

Зона пошуку
у знайденому
Формат представлення знайдених документів:
повнийінформаційнийкороткий
Відсортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнятипом документа
Пошуковий запит: (<.>K=національний підручник<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 143
Показані документи с 1 за 10
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
1.
617-089.5
А 667


   
    Анестезіологія та інтенсивна терапія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / Ф. С. Глумчер [та ін.] ; за ред. Ф. С. Глумчера. - Київ : Медицина, 2010. - 335 с. : рис., табл., схеми. - Бібліогр.: с. 335 (23 назви). - ISBN 978-617-505-028-6 (в паліт.) : 96.00 грн., 120.00 грн.
УДК

Кл.слова (ненормовані):
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПІДРУЧНИК
Анотація: Підручник «Анестезіологія та інтенсинна терапія» розроблено для студен і іи нищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації спеціальностей «Лікувальна справа» 7.110101, «Педіатрія» 7.110104 та «Медико-профілактична справа» 7.110105 напрямку підготовки 1101 «Медицина». Курс анестезіології та інтенсивної терапії закладає основи вивчення студентами невідкладних станів, при яких використовують методи знеболювання й інтенсивної терапії. Опанування цих дисциплін інтегрується з вивченням внутрішньої медицини, педіатрії, фармакології, оскільки ґрунтується на набутті знань із клінічної фізіології дихальної, серцево судинної систем, печінки, нирок тощо. Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.
Дод.точки доступу:
Глумчер, Фелікс Семенович
Чепкий, Леонард Петрович
Москаленко, Віталій Федорович
Усенко, Л. В.
Волошина, Н. О.
Дубров, С. О.
Ткаченко, Р. О.
Царьов, А. В.
Ярославська, С. М.
Глумчер, Фелікс Семенович \ред.\

Примірників всього: 114
ЗЧЗ (3), ВНЛ стч. (5), НА (8), ВНЛ ст. аб. (98)
Вільні: ЗЧЗ (3), ВНЛ стч. (5), НА (8), ВНЛ ст. аб. (98)

Знайти схожі

2.
   616.9-053.2
   І-74


   
    Інфекційні хвороби в дітей [Текст] : підруч. для студ. вищих мед. навч. закл. IV рівня акредитації / С. О. Крамарьов, О. Б. Надрага, Л. В. Пипа [та ін.] ; за ред.: С. О. Крамарьова, О. Б. Надраги. - Київ : Медицина, 2010. - 392 с. : мал., табл. - Бібліогр.: с. 389. - Предм. покажч.: с. 390-391 . - ISBN 978-617-505-064-4 (в паліт.) : 110.00 грн.
УДК

Кл.слова (ненормовані):
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПІДРУЧНИК
Анотація: У підручнику представлено класичні і нові дані про інфекційні хвороби в дітей. Наведено сучасні відомості про етіологію, епідеміологію, патогенез, клінічну картину, методи діагностики та лікування найпоширеніших інфекційних захворювань серед дітей в Україні. До кожної теми подано перелік питань і тестів для самоконтролю засвоєних знань. Для студентів і лікарів-інтернів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.
Дод.точки доступу:
Крамарьов, Сергій Олександрович
Надрага, Олександр Богданович
Пипа, Лариса Володимирівна
Харченко, Юрій Петрович
Литвиненко, Наталія Григорівна
Палатна, Людмила Олександрівна
Шпак, Ірина Володимирівна
Дорошенко, Віталій Олександрович
Воронов, Олександр Олександрович
Лишенюк, Світлана Адамівна
Шостакович-Корецька, Людмила Романівна
Чернишова, Людмила Іванівна
Крамарьов, Сергій Олександрович (проф.) \ред.\
Надрага, Олександр Богданович (проф.) \ред.\

Примірників всього: 182
ЗЧЗ (2), ВНЛ стч. (5), НА (11), ВНЛ ст. аб. (164)
Вільні: ЗЧЗ (2), ВНЛ стч. (5), НА (11), ВНЛ ст. аб. (164)

Знайти схожі

3.
   615.82
   Л 631


    Лисенюк, Віктор Павлович.
    Основи рефлексотерапії, фітотерапії та гомеопатії [Текст] : підруч. для студ. вищих мед. навч. закл. IV рівня акредитації / В. П. Лисенюк. - Київ : Медицина, 2010. - 422 с. : вкл. л., мал., табл., схеми. - Бібліогр.: с. 419. - ISBN 978-617-505-056-9 (в паліт.) : 120.00 грн.
УДК

Кл.слова (ненормовані):
національний підручник
Анотація: Підручник містить сучасні дані про принципи комплементарної медицини та застосування її головних методів (рефлексотерапії, фітотерапії та гомеопатії) у медичній практиці. Зокрема розкрито теми пунктурної та мануальної рефлексотерапії. Вміщено стислу характеристику офіци-нальних лікарських рослин із фітозасобами та фітопрепаратами на їх основі, а також огляд гомеопатичних препаратів для лікування деяких хвороб. Матеріал викладено відповідно до вимог державних навчальних програм та кредитно-мо-дульної системи. Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, лікарів різних спеціальностей.
Примірників всього: 17
ЗЧЗ (2), ВНЛ стч. (5), НА (10)
Вільні: ЗЧЗ (2), ВНЛ стч. (5), НА (10)

Знайти схожі

4.
   617-089.5
   A 56


   
    Anesthesiology and intensive care [Текст] : a textbook for students of hugher medical educational institutions of the IV accreditation level / Ф. С. Глумчер, Л. П. Чепкий, Л. В. Усенко [et al.] ; ed. by F. Hlumcher ; рец.: В. І. Черній, М. Л. Горенштейн, Г. І. Бєлєбєз’єв. - Kyiv : Medicine, 2010. - 310 p. - Index: p. 307-310. - ISBN 978-617-505-028-6 (in hardcover) : 96.00 UAH, 120.00 UAH
УДК

Кл.слова (ненормовані):
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПІДРУЧНИК
Дод.точки доступу:
Глумчер, Фелікс Семенович
Чепкий, Леонард Петрович
Усенко, Л. В.
Москаленко, Віталій Федорович
Волошина, Н. О.
Дубров, С. О.
Ткаченко, Р. О.
Царьов, А. В.
Ярославська, С. М.
Hlumcher, F. \ed.\
Черній, В. І. \рец.\
Горенштейн, М. Л. \рец.\
Бєлєбєз’єв, Г. І. \рец.\

Примірників всього: 28
ВНЛ ін. стч. (3), НА (1), ВНЛ ін. ст. аб. (24)
Вільні: ВНЛ ін. стч. (3), НА (1), ВНЛ ін. ст. аб. (24)

Знайти схожі

5.
   616-093/.-098
   М 422


   
    Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія [Текст] : підруч. для студ. вищих мед. навч. закл. IV рівня акредитації / Т. В. Андріанова [та ін.] ; за ред. В. П. Широбокова ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. - 2-е вид. - Вінниця : Нова Книга, 2011. - 952 с. : портр., рис., табл. - Бібліогр.: с. 930-931 (42 назви). - Предм. покажч.: с. 932-943. - Іменний покажч.: с. 944-946. - Покажч. латин. назв мікроорганізмів та гельмінтів: с. 947-951. - 2000 прим.. - ISBN 978-966-382-325-6 (в паліт.) : 285.00 грн.
УДК

Кл.слова (ненормовані):
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПІДРУЧНИК
Анотація: Підручник складено у відповідності з офіційно затвердженими програмами викладання мікробіології, вірусології та імунології на усіх факультетах вищих медичних навчальних закладів. Послідовно розглянуті питання загальної мікробіології (основні методи дослідження мікроорганізмів, морфологія, структура і класифікація бактерій, їх фізіологія, вплив фізичних, хімічних та біологічних факторів на мікроорганізми, генетика мікробів та біотехно-логія, протимікробні препарати та поняття про інфекцію) та спеціальної мікробіології (відомості про морфологію, фізіологію, патогенні властивості збудників багатьох інфекційних захворювань, сучасні методи їх діагностики, специфічної профілактики і терапії). Також підручник містить розділи з вірусології, протозоології, мікології та гельмінтології, в яких розглядаються основні біологічні властивості відповідних збудників та захворювання, які вони викликають. Значна частина підручника присвячена розгляду питань імунології (неспецифічна резистентність організму, вчення про антигени, імунна система організму, імунна відповідь, реакції імунітету, алергія та інші види імунних реакцій, імунодіагностика та імунокорекція, імунопрофілактика та імунотерапія). Містить розділи з клінічної та санітарної мікробіології, розглядаються питання екології мікроорганізмів, нормальної мікрофлори тіла людини та впливу мікроорганізмів на плід. Окремі розділи присвячені мікрофлорі ротової порожнини та мікробіологічним дослідженням у фармації. Підручник призначений для студентів медичних ВНЗ і університетів, відповідних кафедр ВНЗ підвищення кваліфікації лікарів, інтернів та мікробіологів усіх спеціальностей.
Дод.точки доступу:
Андріанова, Тетяна Володимирівна
Бобир, Віталій Васильович
Виноград, Наталія Олексіївна
Войцеховський, Валерій Григорович
Данилейченко, Валерій Васильович
Дзюблик, Ірина Володимирівна
Димент, Галина Семенівна
Євтушенко, Олександр Іванович
Климнюк, Сергій Іванович
Ковальчук, Валентин Петрович
Коваль, Елеонора Захарівна
Кременчуцький, Геннадій Миколайович
Криворутченко, Юрій Леонідович
Ліпатнікова, Клавдія Іванівна
Мінухін, Валерій Володимирович
Нехороших, Зоя Миколаївна
Олексієнко, Іван Прокопович
Палій, Віктор Гордійович
Палій, Гордій Кіндратович
Руденко, Адель Вікторівна
Салата, Ольга Вячеславівна
Тарасов, Тимофій Никанорович
Федечко, Йосип Михайлович
Циганенко, Анатолій Якович
Шилов, Михайло Віталійович
Широбоков, Володимир Павлович
Якименко, Анатолій Іванович
Янковський, Дмитро Станіславович
Широбоков, В. П. \ред.\
Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця (Київ)

Примірників всього: 50
ЗЧЗ (2), ВНЛ стч. (5), НА (8), ВНЛ ст. аб. (35)
Вільні: ЗЧЗ (2), ВНЛ стч. (5), НА (8), ВНЛ ст. аб. (35)

Знайти схожі

6.
   616.43
   Е 645


   
    Ендокринологія [Текст] : підруч. для студ. вищих мед. навч. закл. IV рівня акредитації / П. М. Боднар [та ін.] ; за ред. П. М. Боднара. - 2-е вид., перероб. і доп. - Вінниця : Нова Книга, 2010. - 454 с. : портр., рис., табл., схеми. - Предм. покажч.: с. 455-460. - Бібліогр.: с. 461-463. - 2000 прим.. - ISBN 978-966-382-232-7 (в паліт.) : 167.00 грн., 178.00 грн.
УДК

Кл.слова (ненормовані):
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПІДРУЧНИК
Анотація: Друге видання підручника відповідає навчальній програмі з внутрішньої медицини. Його основу складають 14 розділів, у яких на сучасному рівні викладено етіологію, патогенез, клініку, діагностику та лікування основних ендокринних захворювань. Він доповнений розділами «Хвороби обміну речовин», «Аденоми гіпофіза», «Ендокринні пухлини органів травлення». Суттєво перероблені га доповнені матеріали з питань цукрового діабету, захворювання щитоподібної та надниркових залоз. Для студентів четвертого і шостого курсів, лікарів-інтернів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, для слухачів курсів на післядипломному рівні, а також для ендокринологів, лікарів загальної практики та сімейної медицини.
Дод.точки доступу:
Боднар, Петро Миколайович
Михальчишин, Галина Петрівна
Комісаренко, Юлія Ігорівна
Приступюк, Олександр Максимович
Венцківський, Борис Михайлович
Жабоєдов, Геннадій Дмитрович
Комісаренко, Ігор Васильович
Луцький, Євген Васильович
Майданник, Віталій Григорович
Нетяженко, Василь Захарович
Перцева, Тетяна Олексіївна
Пішак, Василь Петрович
Поворознюк, Владислав Володимирович
Резніков, Олександр Григорович
Фомін, Петро Дмитрович
Цимбалюк, Віталій Іванович
Большова, Олена Василівна
Венцківська, Ірина Борисівна
Довгодько, Вікторія Володимирівна
Жабіцька, Леся Анатоліївна
Лучицький, Віталій Євгенович
Пузанова, Ольга Геннадіївна
Рибаков, Станіслав Йосипович
Скрипник, Надія Василівна
Скрипник, Римма Леонідівна
Шепетько, Євген Миколайович
Боднар, Петро Миколайович (проф.) \ред.\

Примірників всього: 62
ВНЛ стч. (5), ЗЧЗ (2), НА (11), ВНЛ ст. аб. (44)
Вільні: ВНЛ стч. (5), ЗЧЗ (2), НА (11), ВНЛ ст. аб. (44)

Знайти схожі

7.
   617-089
   О-608


   
    Оперативна хірургія та топографічна анатомія [Текст] : підруч. для студ. вищих мед. навч. закл. IV рівня акредитації / Ю. Т. Ахтемійчук [та ін.] ; за ред. М. П. Ковальського. - Київ : Медицина, 2010. - 503 с. : мал., табл. - ISBN 978-617-505-058-3 (в паліт.) : 190.00 грн.
УДК

Кл.слова (ненормовані):
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПІДРУЧНИК
Анотація: Підручник створено з урахуванням рекомендацій МОН та МОЗ України: —високий ступінь ілюстративності (423 малюнки, з них 78 — кольорові), використання логічних схем і таблиць; —наявність тестових завдань для самоконтролю студентів після кожного розділу (відкрита база) у форматі “Крок”. Частину питань, так звану якірну групу, відібрано з тестів для поточного та підсумкового модульного контролів, що має підвищити зацікавленість студентів в опануванні підручника; —наявність розділів з трансплантації органів, лапароскопічної хірургії, операцій на судинах і нервах; —структурованість тексту й ілюстрацій. Розділи з топографічної анатомії передують розділам з оперативної хірургії, що є традиційним у викладанні предмету і відповідає типовій навчальній програмі. Послідовність викладання топографічної анатомії та оперативної хірургії окремих ділянок тіла людини також збігається з класичною схемою його описання. Усі назви анатомічних елементів відповідають Міжнародній анатомічній номенклатурі (Сан-Пауло, 1997). Українські еквіваленти наведено за виданням “Міжнародна анатомічна номенклатура”, 1.1. Бобрик, В.Г. Ковешніков (2001). Перевагу надано українським термінам, латинські вказано під час першого згадування. У підручнику наведено модифіковані малюнки з класичних анатомічних і топографоанатомічних підручників і атласів, значну частину взято з попередніх видань, також є оригінальні ілюстрації. Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, інтернів, а також лікарів хірургічного профілю.
Дод.точки доступу:
Ахтемійчук, Юрій Танасійович
Вовк, Юрій Миколайович
Дорошенко, Станіслав Володимирович
Кобзар, О. Б.
Ковальський, М. П.
Первак, Л. І.
Півторак, В. І.
Прокопець, К. О.
Радомська, Н. Ю.
Радомський, О. А.
Пархоменко, М. В.
Хворостяна, Т. Т.
Ковальський, М. П. (проф.) \ред.\

Примірників всього: 321
ЗЧЗ (3), НА (9), ВНЛ стч. (5), ВНЛ ст. аб. (304)
Вільні: ЗЧЗ (3), НА (9), ВНЛ стч. (5), ВНЛ ст. аб. (304)

Знайти схожі

8.
611-018
Г 516


   
    Гістологія людини [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III - IV рівнів акредитації / О. Д. Луцик [та ін.]. - 4-е вид., доопрац. і випр. - Київ : Книга плюс, 2010. - 582 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 565-566. - Предм. покажч.: с. 567-581. - 2000 прим.. - ISBN 978-966-8035-77-7 (в паліт.) : 180.00 грн.
УДК

Кл.слова (ненормовані):
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПІДРУЧНИК
Анотація: Підручник створений на основі систематизованого курсу лекцій з цитології, ембріології, загальної і спеціальної гістології, що читаються на кафедрах гістології та ембріології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького для студентів медичного, медико-психологічного та стоматологічного факультетів. Розглянута мікроскопічна та субмікроскопічна будова клітин, тканин, органів і систем людського організму, закономірності їх формування та зміни у процесі життєдіяльності. Охарактеризовані ранні етапи ембріогенезу людини, становлення і розвиток основних органних систем зародка. Матеріал викладено згідно з вимогами "Програми з гістології, цитології та ембріології" (Київ, 2005) та узгоджено з найновішим українським перекладом Міжнародної гістологічної номенклатури (Кіото, Японія, 2005). Для студентів медичних університетів, академій, інститутів, викладачів та лікарів.
Дод.точки доступу:
Луцик, Олександр Дмитрович
Іванова, А. Й.
Кабак, К. С.
Чайковський, Ю. Б.

Примірників всього: 212
ЗЧЗ (3), ВНЛ стч. (5), НА (10), ВНЛ ст. аб. (194)
Вільні: ЗЧЗ (3), ВНЛ стч. (5), НА (10), ВНЛ ст. аб. (194)

Знайти схожі

9.
616.21
О-856


   
    Оториноларингологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / Д. І. Заболотний, Ю. В. Мітін, С. Б. Безшапочний, Ю. В. Дєєва. - Київ : Медицина, 2010. - 471 с. : мал., фот., табл. - Іменний покажч.: с. 461. - Предм. покажч.: с. 462-471. - ISBN 978-617-505-036-1 (в паліт.) : 72.00 грн., 90.00 грн.
УДК

Кл.слова (ненормовані):
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПІДРУЧНИК
Анотація: У підручнику розглянуто питання з усіх розділів клінічної оторинола-рингології. Описано найновіші досягнення в оториноларингології, відображено сучасні погляди на етіологію, патогенез, клінічну картину, класифікацію й лікування хвороб ЛОР-органів. В окремих розділах розповідається про такі види патології, як інфекційні гранульоми верхніх дихальних шляхів, пухлини вуха і верхніх дихальних шляхів, сторонні тіла гортані, трахеї, бронхів і стравоходу. Підручник добре ілюстровано. Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, курсантів, клінічних ординаторів, магістрів і практичних лікарів-оториноларингологів.
Дод.точки доступу:
Заболотний, Дмитро Ілліч
Мітін, Юрій Володимирович
Безшапочний, Сергій Борисович
Дєєва, Юлія Валеріївна

Примірників всього: 109
ВНЛ стч. (3), ВНЛ ст. аб. (97), ЗЧЗ (2), НА (7)
Вільні: ВНЛ стч. (3), ВНЛ ст. аб. (97), ЗЧЗ (2), НА (7)

Знайти схожі

10.
   616.314-085
   Т 35


    Терапевтична стоматологія [Текст] : у 4 т. : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації : пер. з рос. вид. / за ред. А. В. Борисенка. - Київ : Медицина.
   Т. 2 : Карієс. Пульпіт. Періодонтит. Ротовий сепсис. / М. Ф. Данилевський [та ін.]. - 2010. - 558 с. : мал., табл. - Бібліогр.: с. 547-550. - Предм. покажч.: с. 551-554. - ISBN 978-617-505-018-7 (в паліт.) : 108.00 грн.
УДК

Кл.слова (ненормовані):
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПІДРУЧНИК
Анотація: Видання присвячено найпоширенішим стоматологічним захворюванням: некаріозним ураженням твердих тканин зубів, карієсу і його ускладненням (пульпіту та періодонтиту). У підручнику висвітлено основні методики обстеження хворого з ураженням твердих тканин зубів: карієсом і його ускладненнями. Викладено клінічну картину та лікування некаріозних уражень твердих тканин зубів. Надано основні відомості про найпоширеніше захворювання людини — карієс зубів, причини його виникнення та розвиток. Описано клінічну картину, діагностику та диференціальну діагностику карієсу з іншими подібними за клінічною картиною захворюваннями. Наведено методи лікування карієсу із застосуванням сучасних медикаментозних засобів і пломбувальних матеріалів. Описано причини та механізми розвитку запалення пульпи зуба — пульпіту, його клінічну картину, основні принципи діагностики та лікування із застосуванням сучасних методів знеболювання. Докладно розглянуто етіологію, патогенез, клінічну картину запалення періодонта — періодонтиту. Наведено основні методи його лікування. Значну увагу приділено типовим лікарським помилкам під час лікування карієсу зубів, пульпіту та періодонтиту, описано їхні причини, методи профілактики й усунення. У контексті Болонського процесу наведено контрольні питання до кожного розділу, тести для самостійного контролю знань і відповіді на них. Для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів III —IV рівнів акредитації.
Дод.точки доступу:
Борисенко, А. В. (проф.) \ред.\
Данилевський, М. Ф.
Борисенко, А. В.
Політун, А. М.
Сідельнікова, Л. Ф.
Несин, О. Ф.

Примірників всього: 39
ЗЧЗ (1), НА (6), ВНЛ стч. (1), ВНЛ ст. аб. (31)
Вільні: ЗЧЗ (1), НА (6), ВНЛ стч. (1), ВНЛ ст. аб. (31)

Знайти схожі

 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
 
© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)